Sponsoren

Sponsoren

Jemagerzijn zou niet kunnen draaien zonder anderen. We bedanken iedereen voor de donaties. Donaties kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer:

  • NL 38 RABO 0140 8275 60
  • tnv. Stichting ‘je mag er zijn’ Noord-Holland
  • Noord-Scharwoude

Door onze ANBI status is de donatie aftrekbaar van de belasting.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen help en met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.

.