ANBI

Publicatieverplichting TBV ANBI

Beleidsplan Je mag er zijn Noord-Holland

 

 1. Wie
 2. Doelstellingen
 3. Werkzaamheden
 4. Projecten
 5. Taakverdeling en bevoegdheden van het bestuur
 6. Beheer vermogen
 7. Besteding van het vermogen in geval van liquidatie
 8. Begroting
 9. Financieel overzicht voorgaande periode

1._Wie

Stichting “Je Mag er Zijn Noord-Holland”

RSIN/fiscaal nummer 8517.67.370

De Mossel 23 K

1723 HX Noord-Scharwoude

Telefoonnummer 06-44869621 of 06-12336442

Telefoonnummer financieel 06-51474774

Website Noord-Holland: www.jemagerzijn-noordholland.nl

Website Landelijk: www.jemagerzijn.nl

mail: noord-holland@jemagerzijn.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2._Doelstelling

Het inzamelen en uitlenen van tweedehandsgoederen aan pleegouders, pleegkinderen en hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

We willen dat het magazijn twee keer per week op vaste tijden open is. Dit om derden te vergemakkelijken spullen te halen en/of te brengen. Tevens is er twee keer per maand een pleegouderbijeenkomst. De bedoeling van deze bijeenkomst is om kennis uit te wisselen en een grotere samenhorigheid te realiseren. Op die manier kunnen eventuele problemen met instanties of pleegkinderen wellicht makkelijker worden opgelost.

Hoewel wij van vele bedrijven en particulieren steun hebben gehad in het verleden, is op dit moment Stichting Kinderpostzegels Nederland onze enigste financiële sponsor. Om de continuïteit van de stichting beter te waarborgen zijn meerdere sponsors nodig van zowel particulieren als bedrijven. De doelstelling voor komend jaar is om meerdere vaste sponsoren te werven.

3._Werkzaamheden

 1. Inzamelen tweede handsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak
 2. Afgifte tweedehandsgoederen tijdens de openingstijden van het magazijn en op afspraak
 3. Sorteren en beoordelen van de ontvangen goederen. De goederen die voor ons doel niet geschikt zijn door bijvoorbeeld slechte kwaliteit of niet compleet gaan naar de kringloopwinkel. Hiervoor hebben wij speciale zakken van hen ontvangen, zodat de aanlevering voor hu ook prettiger verloopt.
 4. Organiseren van twee bijeenkomsten per maand voor pleegouders
 5. Werven van gelden door middel van het opzetten van een groep “vrienden voor Je Mag Er Zijn Noord-Holland”. Zijnde een groep van particulieren en bedrijven die ons op regelmatige basis financieel steunen. Voor deze groep wordt een nieuwsblad uitgegeven, die per mail wordt verzonden.
 6. Vergroten van naamsbekendheid onder pleegouders, pleegkinderen, particulieren en bedrijven.
 7. Schoon houden van het pand
 8. Promoten pleegouderschap
 9. Begeleiding van maatschappelijke stages

4._Projecten_die_hieruit_voorvloeien:

 1. Opzetten van jaarlijkse open dag met als doel: * diverse pleegkinderen gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid te geven zich te profileren
 2. Het regelen van jaarlijkse terugkerende inzameldagen op basisscholen
 3. Verkrijgen van vaste financiële ondersteuning anders dan stichting kinderpostzegels door middel van aantrekken van minimaal twee bedrijven en 10 particulieren voor 31 december
 4. Opzetten van “vriendengroep JMEZ Noord-Holland”
 5. Jaarlijkse meedoen aan de Rabobank fietstocht voor fondswerving
 6. Facebook bijhouden
 7. Sponsorkliks bekend maken binnen een breed publiek
 • Vergroten naamsbekendheid
 • Aantrekken van sponsors.
 • diverse pleegkinderen gerelateerde stichtingen en verenigingen de gelegenheid te geven zich te profileren

5._Taakverdeling_en_bevoegdheden_van_het_bestuur

Voorzitter: Matthé Witte

 • Contactpersoon stichting kinderpostzegels en stichting “Je mag er zijn Woudenberg”
 • Voorzitter
 • Fondsen werverSecretaris: Petra Kok-Vlieg
 • Notuleert vergaderingen
 • Verzorgt nieuwsbrief en verzending per mail
 • Coördineert openingstijden
 • Is aanwezig tijdens de openingstijden van het magazijn
 • Sorteert de binnengekomen goederen en ruimt dit op in de stellingPenningmeester: Hennie Vlieg
 • Beheer kas
 • Beheer bank
 • Betalen rekeningen
 • Opmaken jaarrekening
 • Opstellen verlies-en winstrekening en balans
 • Houdt administratie bij
 • Contact persoon inzake de ANBI-regeling

6._Beheer_vermogen

Als ondersteuner van de bestuur is er ook nog Tineke Witte. Zij is bij iedere bestuursvergadering aanwezig. Tineke verzorgt de nieuwsbrief. Is veel aanwezig tijdens openingstijden van het magazijn. Sorteert de binnengekomen goederen en ruimt dit op in de stelling

 • Voor 2015 zijn geen grote financiële investeringen voorzien
 • In verband met de subsidie van Stichting Kinderpostzegels, verloopt het boekjaar van 1 maart tot 1 maart.
 • Voor uitgaven lager dan € 50,= moet overleg plaatsvinden met één ander bestuurslid
 • Voor uitgaven hoger dan € 50,= moeten alle bestuursleden in gekend worden. Minimaal twee derde van het bestuur moet akkoord gaan.
 • In uitzonderlijke gevallen wordt een km-vergoeding toegekend van € 0,19 per kilometer, als grote afstanden worden gereden.
 • Er vinden geen beloningen plaats aan beleidsbepalers of vrijwilligers.
 • Voor 1 december van ieder jaar wordt een begroting gemaakt van de kosten van huur en exploitatie van stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” voor de volgende periode van 1 maart tot 1 maart. Deze worden samen met onze zusterorganisaties ingediend bij Stichting Kinderpostzegels. De verwachting is dat stichting kinderpostzegels de vaste lasten zal betalen. Eventuele bijkomende kosten moeten door middel van sponsering worden aangevuld.
 • Stichting “Je mag er zijn Noord-Holland” probeert een financiële buffer te creëren van ongeveer 2,5 maand. Dit in verband met de overbruggingstijd tussen indienen begroting nieuwe periode en daadwerkelijke uitkering door stichting Kinderpostzegels. Daarnaast wordt door Stichting Kinderpostzegels 80% uitgekeerd. Later kan 20% nog worden aangevuld. Ook deze moet worden opgevangen.


7._Besteding_van_het_vermogen_in_geval_van_liquidatie

 • In de statuten van de stichting staat opgenomen dat de gelden zullen worden overgemaakt naar een goed doel. Aangezien Stichting Kinderpostzegels onze grootste sponsor is op dit moment zal bij eventuele liquidatie de overgebleven gelden worden overgemaakt aan Stichting Kinderpostzegels Nederland.

8._Begroting


begroting 1 maart 2015 tot en met 1 maart 2016
Omschrijving kosten Bedrag per periode Aantal keren deze periode Op jaarbasis
huur (inclusief 3% verwachte verhoging) € 772,50 12 € 9.270,00
water € 32,00 4 € 128,00
Elektra en gas € 75,00 12 € 900,00
Laminaat vergaderzaal (meidenkamer) € 400,00 1 € 400,00
koffie avonden € 10,00 12 € 120,00
bank € 10,00 12 € 120,00
hoogheemraadschap (zuiveringsheffing) € 57,00 1 € 57,00
gemeentelijke belasting (gebruikers recht o.b.v. WOZ-waarde) € 110,00 1 € 110,00
totaal € 11.105,00

 

9._Financieel_overzicht_periode_1-3-2014_tot_1-3-2015

 

Balans per 1-3-2014
omschrijving D omschrijving C
Liquide middelen € 10.169,83 Eigen vermogen € 571,31
Overbruggingsreserve € 600,00
beëindigingsreserve € 600,00
Nog te betalen in periode 2013-2014 € 200,75
Voor volgende periode ontvangen € 8.197,77
Totaal € 10.169,83 Totaal € 10.169,83

 

Balans per 1-3-2015
Omschrijving omschrijving C
Liquide middelen € 855,17 Eigen vermogen € 643,25
Nog te ontvangen over periode 2014-2015 € 816,75 Overbruggingsreserve € 900,00
betaalde kosten voor volgende periode € 771,33 beëindigingsreserve € 900,00
Totaal € 2.443,25 Totaal € 2.443,25

 

Winst- en Verliesrekening periode 1-3-2014 tot 1-3-2015
omschrijving saldi WV-rekening balans
D C D C D C
Liquide middelen 855,17 855,17
eigen vermogen 571,31 643,25
Reservering overbrugging kinderpostzegels 80% van begroting (2500) 600,00 300,00 900,00
Reservering bij beëindiging(3 maanden vaste lasten (2700) 600,00 300,00 900,00
toevoeging aan reserves 600,00
inrichtingskosten 520,00 520,00
vaste lasten 9.993,27 9.993,27
kantine 68,62 68,62
Open dag 242,66 242,66
rente opbrengst 8,65 8,65
Opbrengsten diverse 1.054,29 1.054,29
kinderpostzegels 10.433,55 10.433,55
Nog te ontvangen van kinderpostzegels 816,75 816,75
Betaald voor periode tot 2015-2016 771,33 771,33
winst/verlies 671,94
Totaal 13.267,80 13.267,80 12.096,49 12.096,49 2.443,25 2.443,25

.